Welkom

  • Roderwolde, het oude kerspel

Roderwolde, ooit een zelfstandig kerspel, nu één van de kleine kernen van de gemeente Noordenveld in de kop van Drenthe. Roderwolde en de buurschappen Foxwolde, Haarveen, Sandebuur en Matsloot hebben een rijke geschiedenis die teruggaat tot in de Middeleeuwen.

Roderwolde Jacobskerk en molen Woldzigt

Roderwolde, Hoofdstraat met Jacobskerk en Olie- en Korenmolen Woldzigt. (foto Dirk Magré)

 Over de website De Kleibosch

Op deze website zijn boeken en artikelen verzameld die op diverse manieren de geschiedenis van Roderwolde en omstreken belichten. Het merendeel daarvan is van de hand van Ada van Dijk, maar ook zijn enkele teksten overgenomen van andere auteurs.

Voor wie?

De website is bedoeld voor mensen met belangstelling voor de cultuurhistorie van Roderwolde e.o. in de breedste zin van het woord.
De teksten zijn integraal overgenomen en kunnen gedownload worden. Het streven is om de website regelmatig uit te breiden met nieuw verschenen publicaties. Inzichten veranderen in de loop der jaren, er worden soms fouten gemaakt. Aanvullingen en correcties zijn altijd welkom. Kortom, de geschiedenis van Roderwolde en omstreken blijft eeuwig boeien!

Uitgeverij De Kleibosch

Daarnaast presenteert Uitgeverij De Kleibosch enkele titels van boeken die online besteld kunnen worden.

Nieuws

In mei 2017 is deel 2 in de Historische Reeks Roderwolde verschenen onder de titel Tichelwerken in de Kleibosch. Deze uitgave is een uitgebreide bewerking van een eerder verschenen artikel in de Nieuwe Drentse Volksalmanak 2016:  Tichelwerken langs het Peizerdiep. Dit artikel is integraal terug te vinden onder de kop Varia. In beide publicaties wordt de geschiedenis van de baksteen- en pannenindustrie in Foxwolde e.o. vanaf de Middeleeuwen toegelicht. Het boek is te koop bij Boekhandel Daan Nijman in Roden, bij de Meulenkaomer in Roderwolde en via deze website voor € 15,95 (excl. verzendkosten). Het boek bevat 84 pag. en is full colour uitgevoerd.

Deel 3 van de Historische Reeks Roderwolde is op 24 november j.l. verschenen onder de titel De geschiedenis van het huis Mensinga in Roderwolde. In de loop der jaren zijn veel verrassende gegevens over de oudste geschiedenis van dit huis boven water gekomen. Het boek bevat 88 pagina’s, met veel kleurenfoto’s. Verkrijgbaar via de boekhandel voor € 15,95 of deze website (excl. verzendkosten).  Het boek kan ook besteld worden via email: 25.vaneerden@netvisit.nl of telefonisch 050-5033220.

Tijdens de herinrichting van de Onlanden is uitgebreid archeologisch onderzoek gedaan aan de veenterpen ten noorden van Roderwolde. Tussen 2008 en 2011 zijn een groot aantal huisplaatsen, in Roderwolde vroeger heemsteden genoemd, in fasen blootgelegd en geïnventariseerd onder leiding van Johan Nikolay van het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA). Onlangs is de eindrapportage verschenen. Dit rapport bestaat uit drie kloeke delen met prachtige foto’s en kaarten en bevat een schat aan informatie.  Huisplaatsen in de Onlanden is onder meer te koop bij Boekhandel Daan Nijman in Roden voor € 49,50.

Terug naar boven

N.B. Het volgende nummer in de Historische Reeks Roderwolde zal gaan over herbergen, kroegen en cafés in het oude en het huidige Roderwolde. De lezer wordt meegenomen op een spannende kroegentocht door de kop van Drenthe. Foto’s, historische feiten en mooie verhalen zijn van harte welkom!

De gans de kop aftrekken, een in onze ogen, merkwaardig volksvermaak in vroeger tijden. Zo speelden zich in en om de herbergen in Roderwolde en elders meer vreemde zaken af.

Terug naar boven