Welkom

Roderwolde, het oude kerspel

Roderwolde, ooit een zelfstandig kerspel, nu één van de kleine kernen van de gemeente Noordenveld in de kop van Drenthe. Roderwolde en de buurschappen Foxwolde, Haarveen, Sandebuur en Matsloot hebben een rijke geschiedenis die teruggaat tot  de Middeleeuwen.

Roderwolde Jacobskerk en molen Woldzigt

Roderwolde, Hoofdstraat met Jacobskerk en Olie- en Korenmolen Woldzigt. (foto Dirk Magré)

 Over de website De Kleibosch

Op deze website zijn boeken en artikelen verzameld die op diverse manieren de geschiedenis van Roderwolde en omstreken belichten. Het merendeel daarvan is van de hand van Ada van Dijk, maar ook zijn enkele publicaties  overgenomen van andere auteurs.

Voor wie?

De website is bedoeld voor mensen met belangstelling voor de cultuurhistorie van Roderwolde e.o. in de breedste zin van het woord.
De meeste teksten op deze website zijn integraal overgenomen en kunnen gedownload worden. Het streven is om de website regelmatig uit te breiden met nieuw verschenen publicaties. Inzichten veranderen in de loop der jaren, er worden soms fouten gemaakt of er komt nieuwe informatie beschikbaar.. Aanvullingen en correcties zijn van harte welkom. Kortom, het is een never ending story, de geschiedenis van Roderwolde en omstreken blijft eeuwig boeien!

 

Tijdens de herinrichting van de Onlanden is uitgebreid archeologisch onderzoek gedaan aan de veenterpen ten noorden van Roderwolde. Tussen 2008 en 2011 zijn een groot aantal huisplaatsen, in Roderwolde vroeger heemsteden genoemd, in fasen blootgelegd en geïnventariseerd onder leiding van Johan Nikolay van het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA). Onlangs is de eindrapportage verschenen. Dit rapport bestaat uit drie kloeke delen met prachtige foto’s en kaarten en bevat een schat aan informatie.  Huisplaatsen in de Onlanden is onder meer te koop bij Boekhandel Daan Nijman in Roden voor € 49,50.

Terug naar boven

N.B. Het volgende nummer in de Historische Reeks Roderwolde zal gaan over herbergen, kroegen en cafés in het oude en het huidige Roderwolde. De lezer wordt meegenomen op een spannende kroegentocht door de kop van Drenthe. Foto’s, historische feiten en mooie verhalen zijn van harte welkom!

De gans de kop aftrekken, een in onze ogen, merkwaardig volksvermaak in vroeger tijden. Zo speelden zich in en om de herbergen in Roderwolde en elders meer vreemde zaken af.

Terug naar boven