Berichten

De geschiedenis van Roderwolde en omstreken

De eerste geschriften verschenen in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Floris Aukema zette als een van de eersten zijn kennis van de streek op papier in Roderwolde, Rowolmer.

Aukema had een vooruitziende blik toen hij zijn tekst afsloot met de woorden: “We sluiten vandaag ons hoofdstuk af met de wetenschap dat Roderwolde over enige jaren geen Roderwolde meer is zoals wij het gekend hebben.”

Jan  Hagenauw verdiepte zich met name in de geschiedenis van de ‘heemsteden’ in het onland achter Roderwolde en schreef De historie van Roderwolde van het jaar 1000 tot 1970, 1973.

Er was echter al eerder belangstelling in de academische wereld voor het voorkomen van veenterpen in het noordelijke gebied. Meerdere auteurs hebben hun visie daar op gegeven o.a. H. Michel die er een doctoraalscriptie over schreef Met het oog op Roderwolde. Over de historische geografie van het oude streekdorp, 1982.

De laatste inzichten over dit onderwerp zijn vastgelegd in een archeologisch rapport in het kader van de Herinrichting van de Onlanden.

Rowol toendertied. Van kerspel naar buitendorp

In 1989 verscheen Rowol toendertied. Van kerspel naar buitendorp.
De Commissie Historisch Boek Roderwolde, samengesteld uit verschillende beroepsgroepen in het dorp, verzamelde in ruim vier jaar een schat aan gegevens. Het boek werd uitgebracht tijdens het 850-jarig bestaan van Roderwolde. Het boek was snel uitverkocht en is nu alleen nog antiquarisch te koop.

foto fr. straatemeijer

Foto Frank Straatemeier in 1989 ten behoeve van het omslag van “Rowol toendertied. Van kerspel naar buitendorp”.

Publicaties na 1989

Nadien kwam er een gestage stroom publicaties op gang. Het grootste gedeelte hiervan zal op deze website worden gepresenteerd. Het ligt in de bedoeling om een zo volledig mogelijk literatuuroverzicht samen te stellen. Aanvullingen zijn altijd welkom!

Bij gebruik van teksten en/of afbeeldingen van deze website wordt bronvermelding op prijs gesteld.

Terug naar boven