Families

Artikelen rond het thema Families:

Oedse Alles en zijn nakomelingen in Roderwolde

haven Roderwolde

Bedrijvigheid in de haven naast het huis van schipper Belga. De Jonge Jan met praam ligt afgemeerd aan de wal.

Familienamen kunnen lang blijven doorklinken in het collectieve dorpsgeheugen. Lang nadat de laatste drager van zo’n naam is verdwenen, hoor je nog de echo en vind je de sporen in fotoalbums en archieven.
Een sprekend voorbeeld hiervan is de naam van Oedze Alles, voorvader van het geslacht Belga in Roderwolde.
=> lees meer
(in: Roon, jrg. 28, febr. 2006)

Schippers van Rowol

Schippers van Rowol

De Jonge Jan in de haven voor molen Woldzigt

Op reis. De haven uit, door de Schipsloot en het Peizerdiep de wijde wereld in. Eerst de schipper betalen voor de reis heen en terug naar Groningen en de bagage aan boord gezet. De schippersknecht blaast op zijn hoorn, de loopplank wordt ingetrokken en dan vertrekt het beurtschip van Jan Schipper uit Roderwolde.
=> lees meer
(in: De Clockeslagh, jrg. 3, nr. 1, mei 2011)

Genealogiën van Jan Jans de Weert, hospes aan de Roderwolderdijk (A) en zijn nakomelingen, de familie Oosterhof in Foxwolde (B). 

N.B. Er wordt nog steeds aan deze genealogie gewerkt. Aaanvullingen en correcties zijn van harte welkom. In Herbergen en kroegen in en rond Roderwolde, Historische Reeks Roderwolde, dl. 4, wordt uitgebreid aandacht besteed aan de familie van Jan Jans en zijn nazaten.

A. Genealogie van Jan Jans de Weert

I. Jan Jans de Weert, de Oude. Herbergier en brouwer te Roderwolde. Afkomst onbekend, vermoedelijk neef van Jan Jans de Wagenmaker in het Oosteinde van Roden. Hij wordt genoemd in het Grondschattingsregister van 1641. Hij is geboren vóór 1616. Hij is in of kort voor 1691 overleden. Jan Jansen, alias Brouwer, was getrouwd met:

 1. Gese Hessels, overleden ca. 1642. Zij hadden 1 kind, naam onbekend. Gese Hessels is de dochter van Hessel Foppes en Aebeltje Pieters uit Donkerbroek. Gese is de zuster van Sander Hessels, die enkele jaren een boerderij huurde op Sandebuur en daarna eigenaar was van een huis naast de pastorie in Roderwolde. (Bron: E. Berkhof).
 1. Roelofske Roelofs, dochter van Roelof Eels uit Leutingewolde. Getrouwd voor 1645.

Kinderen: o.a.

 1. Willem Jans
 2. Jan Jans, (zie II A)
 3. Albert Jans, (zie II B)
 4. Hendrick Jans
 5. Egbert Jans
 6. Harmen Jans

II. A. Jan Jans de Weert, de Jonge. Hij is de zoon van Jan Jans de Weert de Oude  en Roelofske Roelofs uit Roderwolde. Geboortedatum onbekend. Hij vestigde zich als herbergier aan de Roderwolderdijk. Hij was getrouwd met:

 1. Machteld Meseroy, dochter van Derk Lamberts Meseroy, schulte van Roden, en Anna Roelofs. Jan Jans de Weert is overleden in 1692.

Kind:

1. zoon, naam onbekend

 1. Eltjen Eytens.

Kind:

1. naam onbekend

Eltjen Eytens is kort na de dood van Jan Jans de Weert hertrouwd met Albert Jans de Weert, de broer van Jan. Albert Jans is voogd over het ‘nakind’ van Jan Jans de Weert en Eltjen Eytens. Als medemombers worden genoemd Egbert en Harmen Jans, vermoedelijk broers van Albert en Jan. De weduwe werd na de dood van haar eerste man aangesproken op een nagelaten schuld van 740 Carolus gulden.

II. B. Albert Jans de Weert,

Zoon van  Jan Jansen de Weert de Oude en Roelofske Roelofs uit Roderwolde. Hij is ca. 1693 getrouwd  met Eltjen Eytens. Hij was boer en herbergier vanaf ongeveer 1693 in de herberg aan de Roderwolderdijk.

Kind:

 1. Eyte Alberts, kort na 1693 geboren

III. Eyte Alberts,

Zoon van Albert Jans de Weert en Eltjen Eytens, ca. 1720 getrouwd met Geertruyt Pieters, dochter van Cornelia Neander en Pieter Egberts uit Roden. Hij was boer, herbergier, bakker en had een handel in tabak.

Kinderen:

 1. Albert Eytens, ged. 23 juli 1724 (zie V)
 2. Pieter Eytens, ged. 9 maart febr. 1727 (zie genealogie                 P. Oosterhof)
 3. Eltje Eytens, ged. 1 jan dec. 1730
 4. Samuel Eytens, ged. 11 okt. 1733

IV. Albert Eytens Oosterhoff,

Zoon van Eyte Alberts en Geertruyt Pieters, gedoopt op 23 juli 1724,

overleden in februari 1800. Hij trouwde op 20 april 1744 met Annigjen Sickens, dochter van Sicke Garbrants, landbouwer te Leutingewolde, en Geertien Jans. Annigjen Sickens overleed op 14 januari 1809.

Kinderen:

 1. Geertruit Alberts, 5 dec. 1745
 2. Geertien Alberts,. 23 april1747
 3. Eyte Alberts, 19 okt. 1749
 4. Trijntje Alberts, 24 okt. 1751
 5. Sicke Alberts Oosterhoff, 17 maart 1754
 6. Pieter Alberts, 4 juli 1756 ( zie VI. a)
 7. Gesien Alberts, 8 april 1759
 8. Jan Alberts, 4 april 1762
 9.   Roelf, 21 okt. 1764 (zie VI. b

V. A. Pieter Alberts Oosterhoff

Zoon  van Albert Eytens en Annigjen Sickens, geboren op 4 juli 1756, getrouwd met Hylje Fokkens op 11 oktober 1801.Hij woonde in het kleine huis, dat toendertijd de Oude Bakkerij werd genoemd. Hij was visser en jeneverbrander.

Kinderen:

 1.  Albert, 23 april 1803
 2. Maria, 9 april 1805
 3. Eyte, 12 febr. 1808
 4. Annechien, 21 april 1817
 5. Marijke, 21 april 1817, ┼

Eyte Pieters Oosterhof woonde enkele jaren in het huis van zijn ouders. Hij bood zijn huis in 1840 te koop aan en vertrok naar elders.

V.B. Roelf Alberts Oosterhoff,

Zoon van Albert Eytens en Annigjen Sickens, geboren op 21 okt. 1764. Getrouwd met Hendrikjen Roelfs Oosterhuis van Sandebuur op 19 mei1804. Hij wordt omschreven als herbergier, bakker, tapper, jeneverbrander en boer en woont in het grote huis.

Kinderen:

 1. Annegien Roelfs Oosterhoff, 16 april 1805
 2. Jantje Roelfs Oosterhoff, 18 okt.1806
 3. Albert Roelfs Oosterhoff, 14 aug. 1808
 4. Otte Roelfs Oosterhoff, 3 maart 1812
 5. Roelf Roelfs Oosterhoff, 15 april 1815
 6. Trijntje Roelfs Oosterhoff, 29 juni 1816

 Geen van de kinderen van Roelf Alberts Oosterhoff  en Hendrikje Oosterhuis vestigde zich als herbergier aan de Roderwolderdijk. Hiermee is de naam van het geslacht Oosterhoff op deze plaats verdwenen.

 

 B. Genealogie van de familie P. Oosterhof in Foxwolde

 I. Pieter Eytens Oosterhof,

Zoon van Eyte Alberts en Geertruyt Pieters, geboren in de herberg aan de Roderwolderdijk in februari 1727, gedoopt te Roderwolde op 9 maart 1727 (zie Genealogie Jan Jans de Weert, IV.) Hij trouwde in Roden circa 1760 met Grietien Ebbes, dochter van Ebbe Garbrants en Aeltien Roelefs, gedoopt te Roden  op 1 mei 1735.

Kinderen:

 1. Geertruid Pieters, mei 1760
 2. Pieter Pieters Oosterhof, okt. 1761

II. Pieter Pieters Oosterhof,

Zoon van Pieter Eytens Oosterhoff en Grietien Ebbes, geboren te Roden in oktober 1761.Hij was grutter  in het Oosteinde van Roden op nr. 169. Hij is overleden in Roden  op 26 juli 1840. Hij trouwde  te Roden op 15 januari 1786 met Antje Sietses, geboren  te Noordwijk in Groningen in 1758.

Kinderen:

 1. Grietje Pieters, 30 sep. 1792
 2.   2.Sapke Pieters, 28 maart1797
 3. Pieter Pieters, 31 okt. 1801

III. Pieter Pieters Oosterhof

Zoon van Pieter Pieters Oosterhof en Antje Sietses,  geboren te  Roden op 31 okt. 1801. Hij was landbouwer en grutter  in het Oosteinde van Roden  op nr. 169. Hij staat in het Bevolkingsregister van Roden tussen  1852-1862 op nr. 198 geregistreerd als boekweitmolenaar. Hij is overleden te Roden op 7 april1850. Hij trouwde  op 19 juni 1824:

 1. Katharina Freerks Wilkens, dochter van Frerik Wilkens en Aaltien Harms, geboren te Peize.

Kinderen:

 1.  Aaltien Pieters Oosterhof, 11 sept.1824
 2. Antje Pieters Oosterhof, 19 maart 1828
 3.  Grietien Pieters Oosterhof, 2 jan. 1832
 4. Frederika Pieters Oosterhof, 20 juni1835
 5. Freerk Pieters Oosterhof, 4 maart1839
 6. Pieter Pieters Oosterhof, 29 nov. 1841

Pieter Oosterhof hertrouwde 24 april 1847 in Roden met

2. Grietje Stevens Sinninge.

IV. Pieter Pieters Oosterhof,

Zoon van Pieter Pieters Oosterhof en Katharina Freerks Wilkens, geboren  te Roden op 29 nov. 1841. Hij werkte aanvankelijk als boerenknecht in de Zulte en trouwde op 11 mei 1861 met Grietien Jans Harms, dochter van Jan Harms,landbouwer te Foxwolde, en Zwaantien Willems Arkies te Foxwolde. Pieter  en Grietien lieten een nieuwe boerderij bouwen tegenover de ouderlijke boerderij van Grieten Harms op land van haar ouders. Pieter overleed op 27 nov. 1892.

Kinderen:

 1. Pieter, 12 juni1862
 2. Jan, 27 juli1863
 3. Harm Pieters 15 juni1866
 4. Catharina Pieters, 1 nov. 1870

V. Pieter Pieters Oosterhof,

Zoon van Pieter Pieters Oosterhof en Grietje Jans Harms, geboren  12 juni 1862, landbouwer te Foxwolde, overleden te Foxwolde op 7 maart 1948. Hij trouwde te Roden op 1okt.1898 met Roelfien  Hindriks Westerhuis uit Roden, dochter van Hindrik Jans Westerhuis en Jaapje Geerts van Esch.

Kinderen:

 1. Grietje Johanna Pieters, 2 dec. 1898
 2. Hindrik Pieters, 15 april 1900
 3. Johannes Pieters, 2 sept. 1902,
 4. Pieter Pieters, 2 sept. 1902

Pieter Oosterhof was accountant en woonde als vrijgezel in een nieuw gebouwd huis naast de boerderij van zijn broer Hindrik. Hij is overleden op 29 mei 1980 te Foxwolde.

VI. Hindrik Oosterhof 

Zoon van Pieter Pieters Oosterhof en Roelfien Westerhuis, geboren te Foxwolde op 15 april 1900,  overleden te Roden op 28 mei 1984. Hindrik Oosterhof trouwde op 17 sept. 1938 met Feiktje Dijk, geboren te  Marum 9 febr. 1902. Hij is overleden in Roden op 9 juni 1988.

Kinderen:

 1. Bregtje, 14 nov. 1940
 2. Roelie, 25 nov. 1942
 3. Piet, 25 nov. 1942

 VII. Piet Oosterhof

Zoon van Hindrik Oosterhof en Feiktje Dijk, geboren op 25 nov. 1942.  Getrouwd op 20 juni 1969 met Ida Toppen uit Eelde, geboren op 30 okt. 1942.

Kinderen:

 1. Erik, 27 mei 1970
 2. Peter, 25 aug. 1972

VIII. Peter Oosterhof

Zoon van Piet Oosterhof en Ida Toppen, geboren op 25 aug. 1972. Partner Marieke den Oudsten,  geboren op 9 okt.1972.

Kinderen:

 1. Mara, 27 juli 2011
 2. Jilt, 15 mei 2013

Terug naar boven