Huizen en gebouwen

Een aantal artikelen rond het thema Huizen en Gebouwen

Bij elk artikel staat een stukje uit de inleiding. Door te klikken op de afbeelding, dan wel op “lees meer” bij elke artikel krijgt u het gehele artikel in een nieuwe tab van uw browser in beeld.

De Jacobskerk van Roderwolde

Jacobskerk

De Jacobskerk aan de Hoofdstraat in Roderwolde

De Jacobskerk aan de Hoofdstraat in Roderwolde is gebouwd in 1831. De oude St. Jacobskerk lag tot de afbraak op het kerkhof van Roderwolde, ongeveer 1 km. ten noorden  van de huidige kerk. De toren werd gebouwd van oude kloostermoppen. In de toren hangt een bronzen klok, gegoten in 1634.
Voor de pagina met artikelen over de Jacobskerk=>klik hier

Olie- en Korenmolen Woldzigt

Gevelsteen met de namen van de stichters Sikke Jans Datama (had moeten zijn Datema) en Egbert Floris Aukema.

Gevelsteen met de namen van de stichters Sikke Jans Datama (had moeten zijn Datema) en Egbert Floris Aukema.

Volgens de gevelsteen werd molen Woldzigt in 1852 gesticht door Aukema en Datema.
De feitelijke bouw is gerealiseerd door molenmaker Albert Harms van der Heide uit Leek.
De molen is gebouwd als oliemolen.
Enkele jaren na de bouw werd op de zolder boven de stellingzolder (steenzolder) een koppel maalstenen geplaatst.
Voor de pagina met artikelen over Woldzigt =>klik hier

De oude school van Roderwolde

Tiem Odding.

Tiem Odding. Waarschijnlijk is dit de oudste foto van een inwoner van Roderwolde. Foto beschikbaar gesteld door A. Schalij-Staal.

De ligging van de oude school is lang een raadsel geweest. Vroeger dachten we dat de school naast de pastorie aan de Achtersteweg stond. Bij nader onderzoek bleek echter dat de eerste school meteen aan de Voorsteweg werd gebouwd.
De kerk bezat namelijk twee akkertjes op de es en de school kon dus zonder extra kosten door het kerspelbestuur op kerkengrond gebouwd worden aan het zuideinde van deze akkers.
=> lees meer

 

De bewoningsgeschiedenis van de Enumahoeve

De bewoningsgeschiedenis Enumahoeve

De bewonings-geschiedenis Enumahoeve

Het verhaal gaat dat de Enumahoeve aan de Achtersteweg in Roderwolde zijn naam te danken heeft aan Jan Staal, eigenaar van deze boerderij vanaf het begin van de vorige eeuw. De boerderij was omringd door een brede gracht en hij gaf daarom de oude benaming uit het Westerkwartier Enuma voor water aan zijn huis.
We gebruiken in deze Clockeslagh de ‘moderne’ naam Enumahoeve gemakshalve voor alle boerderijen die hier op deze plaats vanaf het begin van de 17e eeuw gestaan hebben.
=> lees meer
(
bron: De Clockeslag, jrg. 2, nr. 2, nov. 2010)

De Hoogema

Hoogema

Hoogema, de boerderij waar J. Sinnige tot in de negentiger jaren heeft geboerd. Het huis is na verkoop afgebroken.

Het huis Hoogema lag aan de oostzijde van het Leekstermeer, op de huidige locatie van Recreatiebedrijf Van der Dong. Evenals andere huizen ten noorden van de Matsloot (zoals het Hoogheem en het Raadhuis)  was Hoogema gebouwd op een hoger gelegen stuk land in een laag gelegen veengebied. Bij het grote huis hoorde een schathuis  dat tot in de 20e eeuw in gebruik was als boerderij. Het grote huis is voor 1832 afgebroken.
Voor de pagina met artikelen over De Hoogema =>klik hier

Het huis Mensinga te Roderwolde

Het huis Mensinga te Roderwolde

De Diakenkamers kort voor de verbouwing in 1976 – (Archief K.A. Hagenouw)

De naam Mensinga hoort in de geschiedenis van Roderwolde bij het grote huis dat gestaan heeft aan het einde van de huidige Diaconielaan. Nu wonen daar twee gezinnen onder één dak in een ogenschijnlijk oud huis, de vroegere Diakenkamers. Veel Rowolmer mensen van nu weten niet dat in het verleden op deze plaats twee huizen stonden: de betrekkelijke grote ‘buitenplaats’ Mensinga en een bijbehorende boerderij aan de oostkant, Wiltenhof.
=>lees meer
(bron: De Clockeslag, jrg. 3, nr. 2, nov. 2011)

De Waalborg

De Waalborg, recente foto genomen door Lia Snoek

De Waalborg – recente foto genomen door Lia Snoek

Het huis de Waalborg is één van de oudste huizen van Roderwolde. De oudste schriftelijke bronnen dateren uit de zestiende eeuw toen het huis de Kemaheert werd genoemd naar de toenmalige bewoners, de familie Kema. Later hebben hier aanzienlijke families uit de stad Groningen gewoond. De Waalborg werd in 1809 gekocht door prof. Seerp Gratama. Sindsdien is het huis onafgebroken verbonden geweest met de familie Gratama.
Voor de pagina met artikelen over De Waalborg =>klik hier

De strijd om Woldzigt in Roderwolde (1603-1644)

Wapen van de familie Hoendricx uit Groningen

Wapen van de familie Hoendricx uit Groningen

De Verslagen van de Etstoel van de Landschap Drenthe vormen een rijke bron voor genealogisch en cultuurhistorisch onderzoek. Niet alleen de juridische kwesties worden hierin uitgebreid beschreven, ook boeiende details over families en hun leefomgeving komen ter sprake. Zo vinden we in de verslagen uit de eerste helft van de zeventiende eeuw de geschiedenis van een jarenlange vete binnen de familie Hoendricks en hun aanverwanten over het bezit van een huis met landerijen in Roderwolde.

=> lees meer
(bron: Drents Genealogisch Jaarboek, jrg. 18.)

Sandebuur 9 en 10

Sandebuur 9

Sandebuur 9

Sandebuur is een buurtschap ten westen van Roderwolde. De huizen zijn gebouwd op een oost-west liggende zandrug. De bewoning dateert al uit de Middeleeuwen, maar de eerste betrouwbare gegevens vindt men in de Belastingregisters vanaf 1630. De hier beschreven Van Zanten – boerderijen horen bij de oudste huizen en hebben een rijke bewonings-geschiedenis.

Voor de pagina met artikelen over Sandebuur =>klik hier

Terug naar boven