De Jacobskerk

klik hier: Google maps

Interieur Jacobskerk Roderwolde.

Interieur van de Jacobskerk. (Foto Roel Lubbers).

De Jacobskerk aan de Hoofdstraat in Roderwolde is gebouwd in 1831. De oude St. Jacobskerk lag tot de afbraak op het kerkhof van Roderwolde, ongeveer 1 km. ten noorden  van de huidige kerk. De toren werd gebouwd van oude kloostermoppen. In de toren hangt een bronzen klok, gegoten in 1634.

Hierna volgen enkele fragmenten uit artikelen die eerder verschenen over de Jacobskerk. Om het hele artikel te lezen klikt u op de afbeelding, dan wel op de aanduiding “=>lees meer”.

Het kerkvoogdenboek van Roderwolde. 1538-1608

Administratieboek kerkvoogden St. Jacobskerk

Administratieboek kerkvoogden St. Jacobskerk

In het Drents Archief te Assen rusten in het Oude Statenarchief onder nummer 374 twee aantekeningboeken met betrekking tot de kerkelijke gemeente van Roderwolde.1 Het oudste boek handelt met onderbrekingen over de jaren 1538 tot 1608; het andere sluit hier chronologisch bij aan en beslaat de periode van 1608 tot 1636. Het oudste handschrift, voortaan boek I genoemd, wordt in de Inventaris van het OSA door de toenmalige archivaris aldus omschreven: Aantekeningboek omtrent de administratie van de kerk van Roderwolde 1538-1608. Deze twee administratieboeken zijn de oudste bewaard gebleven handschriften van de kerk van Roderwolde.
=> lees meer
(Zie: Rekening en verantwoording. Het kerkvoogdenboek van Roderwolde.1538-1608. G.J. van Dijk-van Eerden, Assen, 2002, Gratamareeks-I)

Rondom de oude St. Jacobskerk van Roderwolde

Plaats oude kerk Roderwolde

Het afzetlint geeft de plaats van de oude kerk aan, gericht naar het oosten op de huidige begraafplaats.

In de eerste helft van de 19e eeuw vonden in Roderwolde twee zeer ingrijpende veranderingen plaats. Onder invloed van Keizer Napoleon van Frankrijk werden in Nederland tal van wijzigingen ingevoerd op het gebied van gemeentelijk bestuur en administratie. In het verleden droeg het kerspel de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de eigen kerkelijke en wereldlijke organisatie. Na de invoering van de burgerlijke gemeente, verloor het kerspel de bestuursbevoegdheden op dit gebied. In 1811 werd het oude zelfstandige kerspel Roderwolde ingedeeld bij de nieuwe gemeente Roden.
=>lees meer
(gepubliceerd in: De Clockeslagh, jrg. 1, nr. 2, nov. 2009)

Omtrent de laatste pastoor van Roderwolde

Locatie oude pastorie Roderwolde

Locatie oude pastorie Roderwolde, links achter het hek. (foto Jan Smit)

Na de Reformatie van 1594 in onze provincie werden alle priesters uit hun ambt ontheven. Ze konden toen naar keuze predikant worden of vertrekken. Sommige pastoors werden toen pastor in de hervormde kerk.
Een aantal jaren geleden bleek dat er in het Rijksarchief in Assen meer gegevens te vinden zijn over de roerige periode tijdens en kort na de Reformatie in Roderwolde.
=> lees meer
(gepubliceerd in : Roon, jrg. 18, nr. 4, dec. 1996)

Terug naar boven