De Waalborg

Klik hier: Google maps

Het huis De Waalborg

De Waalborg

De Waalborg,foto genomen in de jaren dat Hendrik van der Schans hier boerde.

Het huis de Waalborg is één van de oudste huizen van Roderwolde. De oudste schriftelijke bronnen dateren uit de zestiende eeuw toen het huis de Kemaheert werd genoemd naar de toenmalige bewoners, de familie Kema. Later hebben hier aanzienlijke families uit de stad Groningen gewoond. De Waalborg werd in 1809 gekocht door prof. Seerp Gratama. Sindsdien is het huis onafgebroken verbonden geweest met de familie Gratama.

Jan Coenders van Idsinga, een Fries in Roderwolde

De Waalborg na restauratie van het dak van de schuur in 2014.

De Waalborg na restauratie van het dak van de schuur in 2014. (foto Lia Snoek)

In de Groninger Courant van de maanden augustus en september 1773 verscheen een viertal advertenties, waarin de erfgenamen van Rinze Pieters Rieukema de publieke verkoop aankondigden van drie boerenplaatsen te Roderwolde. Hieronder hoorde onder meer het huis de Waalborg “een heerenbehuisinge met diverse kamers, grachten, singels en landerijen”.
De huizen en de bijbehorende landerijen werden gekocht door Jan Coenders van Idsinga. Tot 1767 was van Idsinga kapitein ter zee onder het Kollegie ter Admiraliteit van Friesland.
=> lees meer
(gepubliceerd in: Roon, jrg. 25, sept. 2003)

Jan Coenders van Idsinga in gevecht met zijn zuster Aurelia

Sandebuur 9, het huis van Aurelia van Idsinga en Hendrik Westenbrink

Sandebuur 9, het huis waar Aurelia van Idsinga en Hendrik Westenbrink woonden.

In 1786 werd bij het Rode Hert in Roderwolde, de herberg van Jacob Datema (een achterneef van de hierboven genoemde Jacob Datema van Sandebuur) een Rogt (getuigenverhoor) gehouden, aangevraagd door Aurelia van Westenbrink. Zij had op de Goorsprake in Roden een klacht ingediend tegen haar broer Jan Coenders van Idsinga, omdat hij haar bij de eventuele verkoop van een stuk land het erbij horende recht van uitweg over het aangrenzende Oosterland verbood.
=> lees meer
(gepubliceerd in: Roon, jrg. 25, nr. 4, april 2004.)

Jan Coenders van Idsinga, een Friese jonker op de Waalborg

familiewapen Jan Coeders van Idsinga

Het wapen van Jan Coeders van Idsinga, 

In de tweede helft van de achttiende eeuw is de locale geschiedenis van Roderwolde sterk beïnvloed door een aantal leden van de van oorsprong Friese familie van Idsinga. Vooral de aanwezigheid van Jan Coenders van Idsinga heeft zijn sporen achtergelaten in de kleine agrarische gemeenschap. Zijn leven op de Waalborg in Roderwolde wordt gekenmerkt door een grote geldingsdrang, chronisch geldgebrek en een zwakke gezondheid. Hij kwam hierdoor regelmatig in conflict met de mensen uit zijn directe omgeving.
=> lees meer
(gepubliceerd in: De Clockeslagh, jrg. 1, nr. 1, mei 2009)

Terug naar boven