De Hoogema

Het huis Hoogema

De Hoogema aan de oostzijde van het Leekstermeer.

Hoogema, de boerderij waar J. Sinninge tot in de negentiger jaren heeft geboerd. Het huis is na verkoop afgebroken.

Het huis Hoogema lag aan de oostzijde van het Leekstermeer, op de huidige locatie van Recreatiebedrijf Van der Dong. Bij het grote huis hoorde een schathuis  dat tot in de 20e eeuw in gebruik was als boerderij. Het grote huis is voor 1832 afgebroken.

Klik hier voor de globale locatie:
Google maps

Jan Coenders van Idsinga tegen Heer Wichers van Hoogema

Het familiewapen van Raadsheer Hendrik Ludolf Wichers.

Het familiewapen van Raadsheer Hendrik Ludolf Wichers.

In het uiterste noorden van het kerspel Roderwolde, op de grens van Drenthe tegen het Groningse Oostwold en Hoogkerk, liggen van oudsher vier huizen. In de 18e eeuw droegen ze de volgende namen (van west naar oost gerekend): Hoogema, het Nieuwe Huis, het Raadhuis en het Hoogheem. De naam Hoogema is verbonden met de naam van het omringende gebied, de hoge maden.
=> lees meer
(gepubliceerd in:Roon, jrg. 25, nr. 3,februari 2004.)

Terug naar boven