De Hoogema

Het huis Hoogema

De Hoogema aan de oostzijde van het Leekstermeer.

Hoogema, de boerderij waar J. Sinninge tot in de negentiger jaren heeft geboerd. Het huis is na verkoop afgebroken.

Het huis Hoogema lag aan de noord-oostzijde van het Leekstermeer. Bij het grote huis hoorde een schathuis.   Het grote huis is voor 1832 afgebroken. Op de plaats van de oude buitenplaats werd een boerderij gebouwd. Meer informatie over de geschiedenis van Hoogema is te vinden in dl. 4 van de Historische Reeks Roderwolde, Herbergen en kroegen in en rond Roderwolde, binnenkort te verschijnen.

Klik hier voor de globale locatie:
Google maps

Jan Coenders van Idsinga tegen Heer Wichers van Hoogema

Het familiewapen van Raadsheer Hendrik Ludolf Wichers.

Het familiewapen van Raadsheer Hendrik Ludolf Wichers.

In het uiterste noorden van het kerspel Roderwolde, op de grens van Drenthe tegen het Groningse Oostwold en Hoogkerk, liggen van oudsher vier huizen. In de 18e eeuw droegen ze de volgende namen (van west naar oost gerekend): Hoogema, het Nieuwe Huis, het Raadhuis en het Hoogheem. De naam Hoogema is verbonden met de naam van het omringende gebied, de hoge maden.
=> lees meer
(gepubliceerd in:Roon, jrg. 25, nr. 3,februari 2004.)

Terug naar boven