Molen Woldzigt

klik hier: Google maps

Molen Woldzigt en Ver. Dorpsbelangen Roderwolde

Molen Woldzigt voor de herinrichting van de haven.

Molen Woldzigt voor de herinrichting van de haven.

In het verleden ontving het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen elk voorjaar  het jaarverslag van de Stichting Olie- en Korenmolen Woldzigt – Roderwolde. In het bestuur van Woldzigt werd toendertijd de vraaggesteld: waarom eigenlijk? In het volgende stuk staat enige uitleg over deze relatie.

=> lees meer
(bron: de Wôlmer van januari 2011)

Geschiedenis Molen Woldzigt

Gevelsteen Woldzigt met de namen van de stichters S.J. Datema en E.F. Aukema.

Gevelsteen met de namen van de stichters Sikke Jans Datama (had moeten zijn Datema) en Egbert Floris Aukema.

Het is opmerkelijk dat de eerste molen in Roderwolde pas in de 19e eeuw is gebouwd. In de omringende dorpen zoals Roden en Peize waren in de zeventiende eeuw al molens in gebruik. De molen werd in 1852 gebouwd door de twee zwagers Sikke Jans Datema en Egbert Floris Aukema, medegefinancierd door Jan IJzendoorn, koopman in Harlingen.

=>lees meer
(bron: de Wôlmer van februari 2011)

Terug naar boven