Varia

Tichelwerken langs het Peizerdiep 

_dcs0007

In de Nieuwe  Drentse Volksalmanak 2016  is het artikel  Tichelwerken langs het Peizerdiep verschenen. Hierin worden de resultaten van een jarenlang onderzoek aan de geschiedenis van de Middeleeuwse en latere steenbakkerijen in dit gebied gepubliceerd. Wat is legende, volksverhaal of historisch feit?  =>lees meer

almanak-2016-G.J-van-Dijk-van-Eerden

Verhalen uit de oorlogsjaren

Verhalen uit de oorlogsjaren

Verhalen uit de oorlogsjaren

In het laatste hoofdstuk van Rowol toendertied: Van kerspel naar buitendorp zijn enkele pagina’s gewijd aan de beschrijving van de jaren kort voor en tijdens de oorlog in Roderwolde. Vooral de invloed van de oorlog op het leven van alledag is vanuit verschillende oogpunten beschreven. De actuele hernieuwde aandacht voor dit onderwerp is te danken aan enkele bijzondere documenten die wij mochten inzien.
=>lees meer
(in:
De Clockeslagh, jrg. 2, nr. 1, mei 2010)

Roderwolde in oorlogstijd

Omslag van het boek “Velden 1940-1945”

Omslag van het boek “Velden 1940-1945”.

Een klein plattelandsdorp als Roderwolde heeft gelukkig niet het zwaarste oorlogsgeweld hoeven meemaken, toch heeft ook hier ieder mens zijn eigen oorlog beleefd. Net als overal leed men onder de beperkingen die door de bezetter aan de bevolking werden opgelegd.
=> lees meer
(in: Roon, april 2005)

Over het visrecht in het Peizerdiep.

Het Peizerdiep in Foxwolde ter hoogte van Bommelier (foto Archief Chr. Wijnja)

Het Peizerdiep in Foxwolde ter hoogte van Bommelier. (foto Archief Chr. Wijnja)

Op een dag in maart 1792 was er groot kabaal bij het huis van schulte Jan Willinge in Peize. Mensen hadden gezien dat knechten van Jan Coenders van Idsinga van de Waalborg in Roderwolde fuiken en visnetten in het Peizerdiep geplaatst hadden, terwijl iedereen wist dat dit verboden was. Willinge ontstak in grote woede en stuurde twee schippers en een arbeider op pad om onmiddellijk een eind te maken aan deze illegale visserij.
=> lees meer
(in: Tiedschrift, tijdschrift van de historische vereniging Pezie-Peize. nr. 22, maart 2004)

En hoe was het 50 jaar geleden, in 1959, in Roderwolde?

Groeten uit Roderwolde

Groeten uit Roderwolde

De 50e aflevering van onze veelgeprezen Wolmer is een prima aanleiding voor een korte terugblik op het leven in Roderwolde van vijftig jaar geleden.
Na de oorlog telde de kern van Roderwolde ongeveer 55 woningen. Begin jaren vijftig begon hier, net als in heel Nederland, de grote wederopbouw.
=> lees meer
(in: de Wôlmer van januari 2009)

Topnatuur in De Kleibosch

Topnatuur in het Kleibosch

topnatuur in De Kleibosch door Hans Dekker.

Door alle veranderingen gedurende meer dan 2000 jaar heeft de Kleibosch en omgeving zich ontwikkeld tot een prachtig en gevarieerd landschap.
=> lees meer

 

Eendenkooien, hutten, hussen en glupen in Roderwolde

Kleibosch eendenkooi paartje wilde eenden

Paartje wilde eenden.

Een eendenkooi, soms kortweg kooi genoemd, is oorspronkelijk een plek waar diverse soorten in het wild levende eenden werden gevangen voor consumptie. Tegenwoordig worden ze steeds vaker gebruikt om eenden te ringen voor wetenschappelijk onderzoek.
=> lees meer
(Henk M. Luning, Drentse eendenkooien, hutten, hussen en glupen. In:  Nederlandse Drentse Volks Almanak, 2003 p. 1 – 29)

De bewoningsgeschiedenis van het Haarveen

Het Haarveen is  een betrekkelijk ‘jong’ bewoond gebied. Omstreeks 1870 vestigden zich hier de eerste bewoners. Begonnen in schamele plaggenhutten, in de loop der jaren door noeste arbeid vervangen door kleine keuterijtjes. In de moderne tijd is hier een welvarende woonwijk ontstaan.

De bewoningsgeschiedenis van het Haarveen

https://www.dekleibosch.nl/artikelen/varia/

Terug naar boven