De Kleibosch

Topnatuur in de Kleibosch

Natuur en landschap

Topnatuur in het KleiboschDoor alle veranderingen gedurende meer dan 2000 jaar heeft de Kleibosch en omgeving zich ontwikkeld tot een prachtig en gevarieerd landschap. De historie is nog duidelijk uit het landschap af te lezen. De ligging op de overgang van het Drents Plateau naar de moerasgebieden van het Peizerdiep en Leekstermeer geven het landschap een extra bijzonder accent. Opvallend zijn de vele oude bomen in de houtwallen en singels met tal van mooi doorkijkjes op het omringende landschap. De Kleibosch zelf is juist een bijzonder gesloten bos waar om elke hoek weer een nieuwe verrassing wacht. De afwisseling tussen zeer natte plekken, droge ruggen, sluippaadjes en zandwegen, maken het bosgebied tot een van de mooiste van Drenthe.

Rijke flora

De potklei in de bodem zorgt voor een heel bijzonder milieu. Doordat de potklei zo goed als ondoorlatend is, is het vaak kleddernat in de Kleibosch. Bovendien levert de klei mineralen aan de planten. Door deze factoren is de Kleibosch één van de rijkste loofbossen van Drenthe. De bossen variëren al naar gelang de beschikbaarheid van vocht en mineralen van arme Eiken-Berkenbossen via Elzen- en Essenbos naar Eiken-Haagbeukenbos. De vochtige bossen bergen een paar bijzondere struiksoorten: zwarte en aalbes. Deze komen van nature voor in natte bossen op een mineraalrijke bodem. Andere karakteristieke struiken in de bossen en houtwallen van de Kleibosch zijn bergvlier, hazelaar, hondsroos en tweestijlige meidoorn.

In het voorjaar is de bodem van de Kleibosch voor het grootste deel bedenkt met een wit tapijt van bloeiende bosanemoon. Daar tussen groeien meer bijzonderheden zoals heelkruid, bosaardbei, grote keverorchis, bosgierstgras en boszegge. Meer algemeen zijn speenkruid, bosandoorn, gewone Salomonszegel, grote muur, kamperfoelie en klimop. In de natste delen groeit ijle zegge, gele lis en veel andere planten die natte voeten op prijs stellen.

Ook is het gebied rijk aan paddenstoelen. Er groeien onder meer prachtboleet, purperen gordijnzwam en streephoedridderzwam. Opvallend is het voorkomen van de kleibosrussula, waarvan de naam erg goed gekozen is. Eigenaar St. Het Drentse Landschap houdt in het beheer speciaal rekening met de bijzondere flora.

Dieren

Vooral de bosranden en brede houtwallen zijn in trek bij tal van zangvogels zoals zwartkop, tuinfluiter, gekraagde roodstaart en bonte vliegenvanger. Opvallende andere vogels zijn o.m. appelvink, grote bonte specht, boomklever en buizerd. Deze laatste broed in de bossen, maar zoekt voedsel in de graslanden buiten de bossen. Vlinders die er standaard voorkomen zijn onder andere landkaartje, oranjetipje, bont zandoogje en groot dikkopje. Het gebied is erg aantrekkelijk voor tal van zoogdieren zoals ree, vos, haas en diverse muizensoorten. Uit onderzoek naar resten van zoogdieren in braakballen bleek dat in het gebied bosspitsmuis, huisspitsmuis, veldmuis, bosmuis en dwergmuis op het menu van roofvogels en uilen staan.

Kleibosch natuur ten topVoor fotoboek “Topnatuur in het Kleibosch” => klik hier

Hans Dekker

Provincie Drenthe
h.dekker@drenthe.nl

.

 

Terug naar boven