Berichten

De geschiedenis van Roderwolde en omstreken

De eerste  geschriften over de geschiedenis van Roderwolde verschenen in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Floris Aukema zette als een van de eersten zijn kennis van de streek op papier in Roderwolde, Rowolmer. Hij was als boerenzoon geboren en getogen in Roderwolde en had een levendige interesse  in de plaatselijke geschiedenis. Floris Aukema schreef voor het jaarlijkse Openluchtspel meerdere toneelstukken met historische thema’s.

Aukema had een vooruitziende blik toen hij zijn tekst afsloot met de woorden: “We sluiten vandaag ons hoofdstuk af met de wetenschap dat Roderwolde over enige jaren geen Roderwolde meer is zoals wij het gekend hebben.”

Plaatsgenoot Jan  Hagenauw verdiepte zich met name in de geschiedenis van de ‘heemsteden’ in het onland achter Roderwolde en schreef De historie van Roderwolde van het jaar 1000 tot 1970, 1973.

Er was echter al eerder belangstelling in de academische wereld voor het voorkomen van veenterpen in het noordelijke onlandgebied. Meerdere auteurs hebben hun visie daar op gegeven o.a. H. Michel die er een doctoraalscriptie over schreef Met het oog op Roderwolde. Over de historische geografie van het oude streekdorp, 1982.

De laatste inzichten over dit onderwerp zijn vastgelegd in een prachtige publicatie ter afsluiting van het archeologisch onderzoek voorafgaand aan de Herinrichting van de Onlanden, Huisplaatsen in de Onlanden. De geschiedenis van een Drents veenweidegebied,door J. Nicolay (red.), 2016.

Rowol toendertied. Van kerspel naar buitendorp

In 1989 verscheen Rowol toendertied. Van kerspel naar buitendorp.
De Commissie Historisch Boek Roderwolde, samengesteld uit verschillende beroepsgroepen in het dorp, verzamelde in ruim vier jaar een schat aan gegevens. Het boek werd uitgebracht tijdens het 850-jarig bestaan van Roderwolde. Het boek was snel uitverkocht en is nu alleen nog antiquarisch te koop. Deze eerste publicatie leidde in de volgende 35 jaren tot verder onderzoek naar de cultuurhistorische geschiedenis van Roderwolde en de omliggende buurtschappen.

foto fr. straatemeijer

Foto Frank Straatemeier in 1989 ten behoeve van het omslag van “Rowol toendertied. Van kerspel naar buitendorp”.

Publicaties na 1989

Na het verschijnen van Rowol toendertied in 1989 kwam er een gestage stroom publicaties op gang. De belangrijkste hiervan is Rekening en verantwoording. Het Kerkvoogdenboek van Roderwolde. 1538-1608, in 2002 verschenen in de Gratamareeks van het Drents Archief

Vanaf 2012 verschijnt de Historische Reeks Roderwolde. Hierin worden specifieke onderwerpen onder de loep genomen en nader beschreven. De losse delen van deze Reeks zijn te koop bij Boekhandel Daan Nijman in Roden, Boekhandel Godert Walter in Groningen en bij Uitgeverij De Kleibosch. Er zijn tot nu toe drie delen verschenen, deel vier is in voorbereiding.

In de Nieuwe Drentse Volksalmanak, Waardeel en in het Drents Genealogisch Jaarboek is in de loop der jaren een aantal artikelen gepubliceerd, eveneens in Roon,  het tijdschrift van de Historische Vereniging Roon. Tussen 2009 en 2012 gaf het Rowolmer Archief De Clockeslagh uit, een halfjaarlijks tijdschrift, geschreven door Ada van Dijk. Het grootste gedeelte van deze  publicaties zal op deze website worden gepresenteerd. 

Bij gebruik van teksten en/of afbeeldingen van deze website wordt bronvermelding op prijs gesteld.

Terug naar boven