fotoalbum Annie Zijlstra-Eeuwema

Uit het fotoalbum van Annie Zijlstra-Eeuwema

De laatste boer op de Enumahoeve was Jan Eeuwema met zijn vrouw Tietje Eeuwema-Aukema. De familie Eeuwema kwam in 1963 op de Enumahoeve en bleef daar tot zijn dood in 1986. In 1987 werd boeldag gehouden, waar een grote schare lokale boeren, burgers en buitenlui op af kwam. Het huis werd in 1988 gekocht door Albert en Grietje van der Veen. (zie elders op deze website: De bewoningsgeschiedenis van de Enumahoeve. 1617-2010.)

De Enumahoeve eind jaren tachtig.

De Enumahoeve eind jaren tachtig.

Jan Eeuwema, laatste boer Enumahoeve, in het hooiland.

Jan Eeuwema in het hooiland.

Tiet Eeuwema-Aukema, boerin op Enumahoeve.

Tiet Eeuwema-Aukema.

Boeldag Enumahoeve in 1987, de eerste bezoeker komt er al aan Lammert Bron.

Boeldag in 1987. De eerste bezoeker komt er al aan Lammert Bron.

Boeldag op de Enumahoeve. Voor elk wat wils.

Voor elk wat wils.

Enumahoeve, de oude koeienstal.

De oude koeienstal.

De rest van de inventaris in de schuur van de Enumahoeve.

De rest van de inventaris in de schuur.

Afrekenen met de veilingmeester en zijn klerk in de schuur van de Enumahoeve.

Afrekenen met de veilingmeester en zijn klerk.

Terug naar boven