Sandebuur

Sandebuur is een buurtschap ten westen van Roderwolde. De huizen zijn gebouwd op een oost-west liggende zandrug. De bewoning dateert al uit de Middeleeuwen, maar de eerste betrouwbare gegevens vindt men in de Belastingregisters vanaf 1630. De hier beschreven Van Zanten – boerderijen horen bij de oudste huizen en hebben een rijke bewonings-geschiedenis.

Klik hier: Google maps

De Van Zantens van Sandebuur

De Van Zantens van Sandebuur

Meerdere generaties Van Zanten op een foto voor de boerderij aan de Achtersteweg.

Ten westen van Roderwolde ligt Sandebuur, een rij boerderijen naast elkaar gelegen in een ogenschijnlijk eenzame wereld. Mensen vragen zich dikwijls af wat de oorsprong zou kunnen zijn van deze bewoning. Sommige historici denken dat er tussen de meest oostelijke boerderij van Sandebuur en de begraafplaats van Roderwolde ooit meer huizen hebben gestaan.
In dit artikel vertellen we niet de complete geschiedenis van Sandebuur, maar richten we onze aandacht op twee boerderijen die lange tijd in het bezit waren van leden van de familie Van Zanten.
=>lees meer
(gepubliceerd in: De Clockeslag, jrg. 4, nr. 1, mei 2012)

Herinneringen van Roelie van Zanten

Sandebuur, een jeugd

Roelie van Zanten met haar moeder naast de oude boerderij

Roelie van Zanten met haar moeder naast de oude boerderij

Mijn jeugd viel in een periode van snelle ontwikkelingen en veranderingen, mede veroorzaakt door de naoorlogse groei en sociale en technische vooruitgang. Ook op Sandebuur en in onze familie vonden grote veranderingen plaats; waar men vroeger samen leefde en werkte in een gesloten gemeenschap, waar het landschap in dienst stond van het bestaan, wonen nu op Sandebuur hoofdzakelijk mensen die de stilte als recreatie en ontspanning zoeken.
=> lees meer
Roelie van Zanten, dochter van Lammert van Zanten en Kee van Zanten – de Vries. (2012))

Terug naar boven